Agnieszka Grabowiecka-Łaszek z Departamentu Strategii i Analiz PKO BP

Z przygotowanego przez nas raportu Marketbeat – Wiosna 2011 wynika, że przełomowym wydarzeniem ubiegłego roku było przejęcie za ok. 700 mln euro przez Unibail-Rodamco europejskiego portfela Simon Ivanhoe, obejmującego między innymi warszawskie centra handlowe Arkadia oraz Wileńska, o wartości ponad 400 mln euro. Była to nie tylko największa transakcja w sektorze handlowym, ale i na całym rynku inwestycyjnym w Polsce.

Decyzje o wstrzymaniu znacznej liczby inwestycji podjęte pod koniec 2008 spowodowały, że w roku ubiegłym roczna podaż spadła do poziomu 560 tys. mkw. powierzchni najmu brutto. Większość ukończonych projektów była zlokalizowana w małych i średnich miastach, które w okresie koniunktury były postrzegane jako atrakcyjne obszary do lokowania inwestycji.

W 2010 roku na polskim rynku nieruchomości komercyjnych zawarto transakcje o łącznej wartości ok. 2 mld euro, co stanowi najwyższy wynik od okresu koniunktury z lat 2006-2007. Na rynku powierzchni handlowych zawarto umowy o łącznej wartości prawie 1 mld euro, najwyższej od 2007 roku. Przyczyniły się do tego dobre wyniki polskiej gospodarki, wzrost wydatków konsumpcyjnych oraz rosnące, w szybszym tempie niż inflacja, wynagrodzenia.

Przewidujemy, że w 2011 roku nastąpi nieznaczna kompresja stóp kapitałowych o ok. 25-50 punktów bazowych. Prognozujemy silniejszy spadek w przypadku najatrakcyjniejszych obiektów. Wolumen transakcji powinien utrzymać się na obecnym, wysokim poziomie. Poprawa nastrojów konsumenckich może pozytywnie wpłynąć na wartość transakcji.