Wierzyciele Sfinksa zgodzili się na taką zmianę harmonogramu spłat, w myśl której płatności rat kapitałowo-odsetkowych, które powinny być spłacone na koniec października, listopada i grudnia 2010 oraz stycznia i lutego 2011 zostaną spłacone dopiero na końec marca 2011. Jak poinformowała spółka w komunikacie, odroczenie spłaty rat związane jest z realizacją postanowień wstępnego porozumienia z bankami-wierzycielami, które spółka zawarła pod koniec stycznia.

Sfinks ostatniego dnia stycznia uzgodnił z bankami ING, PKO BP i Raiffeisen restrukturyzację zadłużenia. Porozumienie przewiduje m.in. konwersję długu na akcje, umorzenie, a także częściową spłatę długu i spłaty w ratach. – Ostateczny układ tych elementów będzie zależał od kwoty pozyskanej z nowej emisji akcji Sfinksa. Niezależnie od sposobu restrukturyzacji porozumienie znacznie ułatwi Sfinksowi realizację strategii i działalność operacyjną, a także umożliwi uruchomienie pożyczki w wysokości do 25 mln zł udzielonej przez akcjonariusza Sfinksa Sylwestra Cacka – informowała wtedy Kinga Szkutnik zajmująca się PR-em firmy Sfinks.

Sfinks Polska zarządza restauracjami w segmencie premium (Chłopskie Jadło), casual dining (Sphinx, Wook) i fast casual dining (Sphinx Express). Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining.