Trwają ostatnie prace wykończeniowe

Systemy zarządzania budynkiem (BMS), w tym zarządzania kontrolą dostępu, umożliwiają wydzielenie w obiekcie stref o ograniczonym dostępie. Zastępując tradycyjne klucze kontrolują intensywność ruchu, jak i dostęp do pomieszczeń. Właściwie skonfigurowane rozwiązanie powie nam kto, kiedy, jakim wejściem wszedł do obiektu, jak się po nim poruszał oraz kiedy go opuścił. Nie dziwi zatem, że w naturalny sposób systemy kontroli dostępu wykorzystywane są również do rejestracji czasu pracy.

Obecnie coraz częściej wykorzystuje się rozwiązania zintegrowane, które na wspólnej platformie sprzętowej łączą szereg systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów: system sygnalizacji włamania, telewizji dozorowej. W takim przypadku system kontroli dostępu jest integralną częścią systemu bezpieczeństwa obiektu.

System kontroli dostępu zbudowany jest z wielu elementów, takich jak: kontrolery, czytniki, rygle przycisków wyjścia głównego i ewakuacyjnych, a sterowany jest odpowiednim oprogramowaniem zarządzającym.

Bezapelacyjną zaletą są dodatkowe ułatwienia, jakie zapewnia system. Zgubienie klucza to konieczność wymiany wkładki w zamku, zagubioną kartę dostępu można po prostu wyłączyć z działania. Karta może również pełnić inne role – być elektroniczną portmonetką lub służyć jako klucz do logowania do kasy lub komputera. 

Zastosowane rozwiązania dają również – w sytuacjach awaryjnych – możliwości ręcznego otworzenia wszystkich przejść z pulpitu komputera w ułamku sekundy. Naturalnie najważniejszą zaletą jest zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników.