W raporcie bieżącym spółka wykazała, że w okresie styczeń-luty przychody wyniosły 84,7 mln zł, co oznacza spadek o 12,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. O 12,6 proc. były także niższe przychody ze sprzedaży detalicznej w lutym 2011 i osiągnęły wartość 34 mln zł. W miesiącach styczeń-luty przychody firmy spadły o 14 proc. do poziomu 70,4 mln zł.

Na koniec 2010 roku NG2 miał 1,03 mld zł przychodów, 133,5 mln zł zysku operacyjnego i 120,6 mln zł zysku netto. Przedstawiciele NG2 poinformowali także, że w 2011 firma oczekuje przychodów na poziomie 1,2 mld zł oraz 20-proc. wzrostu zysku netto.

Grupa NG2 działa na rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jest znaczącym producentem w Polsce. Spółka NG2, z siedzibą w Polkowicach, jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 roku. Strategia dywersyfikacji marki znajduje odzwierciedlenie w trzech autonomicznych kanałach dystrybucji poprzez salony firmowe CCC, sklepy obuwnicze Boti oraz sieć butików Quazi.

Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku Grupa NG2 dysponowała siecią 703 placówek sklepowych, w tym: 267 salonów CCC, 41 salonów CCC w Republice Czeskiej, 48 butików Quazi, 222 sklepów Boti, 62 salonów franczyzowych CCC i 63 sklepów franczyzowych Boti.