W ramach programu VIP zespół ekspertów z różnych działów wspólnie analizuje, proponuje i wdraża rozwiązania, które mogą mieć na celu: repozycjonowanie danego obiektu na rynku, minimalizację kosztów jego użytkowania, optymalizację przychodów czy zwiększenie wartości nieruchomości pod kątem planowanej sprzedaży.

Program VIP składa się z czterech podstawowych faz: dokładnej analizy danej nieruchomości, identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy, opracowania najbardziej optymalnych rozwiązań krótko- i długoterminowych, strategii oraz wdrożenia tych rozwiązań.

– W naszym przekonaniu tylko dogłębna analiza konkretnej nieruchomości i opracowanie spójnego programu mającego na celu zwiększenie jej wartości i generowanych przez nią zysków pozwoli w pełni zrealizować założone cele biznesowe na wysoce konkurencyjnym rynku nieruchomości – powiedziała Kamila Wykrota, Associate Director w zespole consultingu DTZ, twórca i dyrektor programu VIP.

W ramach przygotowywanego planu działań DTZ dostarcza odpowiedzi na następujące pytania: jakiego rodzaju zmiany należy przeprowadzić, dlaczego są one konieczne i jak wpłyną na wartość nieruchomości, ile będzie kosztowała ich implementacja, kto powinien pracować nad ich wdrożeniem, jak będą one wdrożone oraz jaki czas na ich wprowadzenie będzie najbardziej odpowiedni.