Barbara Czechmeszyńska-Skowron, ECC Property Managemen

Z wypowiedzi Grabowieckiej-Łaszek, uczestniczki lutowej konferencji Shopping Center Forum & Awards 2011, wynika, że analitycy oczekują wzrostu popytu konsumpcyjnego, który jest relatywnie niski, ale stabilny.

– Widzimy także korzystne przesłanki branżowe z punktu widzenia rozwoju centrów handlowych, w tym rozdrobnienie handlu detalicznego w Polsce. 1/3 obrotów realizuje się poprzez duże sklepy, nadal jest wysoki udział małych sklepów – na poziomie ok. 50 proc. wg Euromonitora. Są to wskaźniki, które zdecydowanie odbiegają od wskaźników innych krajów europejskich, a siłą rzeczy jest to przesłanka dla rozwoju sieci handlowych i tym samym dla centrów handlowych – dodała.
REKLAMA

SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa
 
Największe targi nieruchomości handlowych i inwestycji w Polsce. Pierwsza i jedyna tak duża impreza w kraju.

Dwudniowa konferencja będzie najważniejszym spotkaniem profesjonalistów, służącym wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Uczestnicy skupią się na zagadnieniach współpracy z samorządami, problemie finansowania inwestycji i zagadnieniach marketingu centrów handlowych.

 
W programie, oprócz części merytorycznej i targowej, przewidziano czas na nieoficjalne spotkania, networking i business mixery.

Zapraszamy do udziału !