Inwestycja zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego będzie realizowana na terenie o powierzchni ok. 5,5 hektara, obejmującym nieruchomości należące do miasta i powierzchnię uzyskaną poprzez zabudowę torów kolejowych.

W planie zagospodarowania uwzględniono potrzebę dostosowania obiektu do historycznej zabudowy miasta. Projekt będzie więc różnorodny architektonicznie – znajdą się w nim elementy nowoczesne oraz tradycyjne. Ponadto zostaną przebudowane dwa hektary przestrzeni nad torami kolejowymi, które przykryje płyta. Trakt Królewski zostanie przedłużony aż do Urzędu Miasta. Powstanie nowy plac i kładka nad ul. 3 Maja. „Planowana jest również przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, niezbędnej do funkcjonowania powstałych obiektów, w tym wewnętrznego i zewnętrznego układu komunikacyjnego” – czytam w informacji Urzędu Miasta Gdańsk.

Inwestor zadbał także o miejsce na działalność gastronomiczną, rozrywkową i rekreacyjną. W kompleksie ma się pojawić strefa m.in. dla restauracji, kawiarni, klubów. Powstanie więc specjalna przestrzeń – „Wzgórze parkowe” z widokiem na Główne Miasto oraz z niezależnym dostępem. Dzięki oddaleniu od miejsc zabudowy mieszkaniowej najemcy będą mogli prowadzić aktywność całodobową.

Koncepcja zostanie teraz skierowana do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Projekt zabudowy Targu Siennego i Rakowego zakłada budowę m.in. wielofunkcyjnego kompleksu z funkcjami usługowo-handlowymi, hotelowymi, biurowymi, rozrywkowymi wraz z ogólnodostępnymi parkingami na 830 miejsc.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie również obiekt przeznaczony na siedzibę Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska, który będzie pełnił funkcje informacyjne i edukacyjno-kulturalne.
Koncepcję architektoniczną przygotowała holenderska pracownia, która tworzyła podobne projekty w Amsterdamie, Arnhem, czy Maastricht w Holandii.