Galeria zostanie otwarta w październiku 2012 roku

Można mówić o pewnych zmianach w zakresie struktury i roli obiektów handlowych. Obecnie nie powstają tradycyjne hipermarkety. Ważną rolę spełniają towarzyszące galerie handlowe, ze znanymi markami. Istotna jest funkcja rekreacyjno-rozrywkowa, np. w postaci kina, centrum sportowego lub kręgielni. Takie obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców i są potrzebne. Jest też zapotrzebowanie na centra wyspecjalizowane. Taki jest współczesny rynek – klienci są zainteresowani produktami dobrej jakości i profesjonalnym doradztwem.

Miasto ma uruchomioną (aktualnie w fazie uzgodnieniowej) procedurę formalno-prawną zmiany planu w stosunku do obszaru ok. 30 ha położonego przy al. Spółdzielczości Pracy – pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. To teren w granicach miasta, lecz nie własność miasta. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina przewiduje koncentrację lokalizacji tego rodzaju obiektów w miejscach tras wylotowych z Lublina – na kierunkach do Świdnika, do Warszawy, do Kraśnika, a także na Bychawę i Lubartów.

Kładziemy nacisk na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Pod kątem inwestycji produkcyjnych w Lublinie została uruchomiona Podstrefa Lublin SSE Euro-Park Mielec.