Mieszkańcy osiedla Zawada, sąsiadującego z kompleksem Turawa Park, zarzucają deweloperowi, że nie wywiązał się z umowy, która dotyczyła budowy boiska sportowego dla dzieci oraz zainstalowania ekranów dźwiękochłonnych. Według rozgłośni mieszkańcy mogą zablokować planowane na koniec marca otwarcie centrum.

W oświadczeniu przesłanym portalowi Retailnet.pl przez firmę Helical Poland czytamy, że deweloper zaprosił przedstawicieli okolicznych mieszkańców na spotkanie, które odbyło się w poniedziałek 7 marca br., w biurach na terenie inwestycji. Obecni byli m.in.: wójt Turawy – Waldemar Kampa, członek zarządu Helical Poland – Jonathan Tinker i prezes zarządu Rady Osiedla Zawada – Mariusz Gumowski.

Firma podtrzymała wcześniejsze propozycje, czyli zapewnienie mieszkańcom osłony oddzielającej teren ich osiedla od inwestycji wraz z zasadzeniem znacznej liczby drzew i krzewów, w tym żywopłotu wzdłuż ul. Dębowej oraz budowę wielosezonowego boiska na gruntach, które zostaną bezpłatnie przekazane gminie lub stowarzyszeniu utworzonemu przez mieszkańców osiedla.

„Złożona przez Helical propozycja zagospodarowania fragmentu terenu jako przestrzeni rekreacyjnej wymaga jeszcze doprecyzowania kwestii technicznych i finansowych, a także ustosunkowania się do niej mieszkańców” – czytamy w oświadczeniu.