Aktywność inwestorów wzrasta do poziomu z 2008 roku

Aktywność inwestorów na polskim rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych powróciła w 2010 r. do poziomu z 2008 r. Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych wyniósł w 2010 r. 1,73 mld euro, odnotowując tym samym ponad 180-proc. wzrost w stosunku do roku 2009. Wzrost aktywności widoczny był w szczególności w ostatnim kwartale 2010 r.

Transakcje w sektorze nieruchomości handlowych zdominowały rynek inwestycyjny w 2010 r. zarówno pod kątem ilości, jak i łącznej wartości transakcji. Do największych transakcji w tym sektorze należały sprzedaż centrum handlowego Arkadia i Galerii Wileńskiej w Warszawie (łącznie 430 mln euro) oraz sprzedaż 75 proc. udziałów w Galerii Malta w Poznaniu (140 mln euro).

Zainteresowanie inwestorów nieruchomościami handlowymi, również w mniejszych miastach, świadczy o znacznej poprawie klimatu inwestycyjnego i dobrych oczekiwaniach dotyczących przyszłości, w szczególności w odniesieniu do popytu konsumpcyjnego, który będąc motorem rozwoju sieci handlowych, generuje popyt na nowoczesne powierzchnie handlowe. Popyt ten jest przesłanką wzrostu czynszów, co w połączeniu z oczekiwaną kompresją stóp zwrotu napędza rynek inwestycyjny.

W kręgu zainteresowania inwestorów znajdują się obecnie zarówno centra i parki handlowe zlokalizowane w dużych miastach regionalnych, jak i średniej wielkości nowoczesne galerie handlowe, położone w mniejszych miastach. W obu przypadkach inwestorzy poszukują głównie projektów, o bardzo dobrej lokalizacji i ekspozycji, wynajętych stabilnym i znanym sieciom handlowym i potencjale wzrostu przychodów z najmu. Znaczna podaż tego typu obiektów w miastach średniej wielkości i mniejszych (od 80,000 do 300,000 mieszkańców) pozwala przypuszczać, iż aktywność inwestycyjna w tym sektorze rynku pozostanie wysoka w ciągu najbliższych dwóch lat.