Opinia wydana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków nie pozwala na przyjęcie decyzji o warunkach zabudowy, co w praktyce oznacza, że inwestor będzie musiał poprawić projekt. Na razie nie wiadomo czy spółka zdecyduje się to zrobić. Nie ma bowiem oficjalnego stanowiska CDI w tej sprawie.

Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie w uzasadnieniu swojej decyzji wskazał, że koncepcja nie była jednoznaczna i dopuszczała swobodę wyboru ostatecznych rozwiązań, co nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W projekcie nie uwzględniono także stanowiska Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Kolejnymi argumentami za odrzuceniem koncepcji Pasażu Victoria były plany wyburzenia dwóch budynków sąsiadujących z inwestycją, budowa parkingu na ostatnim poziomie galerii oraz wysokość samego obiektu. Dla inwestora centrum oznacza to konieczność zmiany projektu i dostosowania go do wymogów stawianych przez konserwatorów i architektów miejskich.

Projekt centrum handlowo-usługowego Pasaż Victoria zakładał budowę 36 tys. mkw., z czego 19 tys. mkw. będzie stanowić powierzchnia handlowa. Projekt przewidywał powstanie zarówno kondygnacji nadziemnej i podziemnej, na której zaplanowano strefę dostaw oraz część handlową. Parter, pierwsze i drugie piętro miały stanowić powierzchnie o charakterze handlowo-usługowym.