Deweloper zamierza wykorzystać pozyskane środki na dalszy dynamiczny rozwój, w tym na realizację kluczowych projektów firmy: inwestycji w Bytomiu (Nowe Szombierki, Armada Development, Nowy Dwór GCI) oraz inwestycji w Jaworznie (galeria handlowa GC Nova, projekty inwestycyjne przy ul. Jana Kantego).

– Dzisiejszy dzień to istotny moment w rozwoju naszej firmy. Jesteśmy dumni z faktu, że wartość naszej oferty nowych akcji jest najwyższą propozycją w 2011 roku oraz jedną z najwyższych ofert nowych akcji uzyskanych przez dewelopera na rynku NewConnect. W tym momencie chciałbym bardzo podziękować wszystkim inwestorom, którzy zaufali nam oraz wierzą w realizację naszych projektów – powiedział Michał Goli, prezes spółki.

Na początku marca portal Retailnet.pl informował, że firma przeprowadzi prywatną ofertę akcji i obligacji, która zakończy się debiutem GCI na rynku NewConnect.

W związku z planowanymi działaniami firma założyła strategię, której elementami są: dążenie do osiągnięcia pozycji lidera na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie, a także dywersyfikacja przychodów poprzez realizację projektów mieszkaniowych w segmencie Premium.

Najważniejszymi projektami w portfolio GC Investment są aktualnie: pierwsza galeria handlowa w Jaworznie, pole golfowe wraz z zabudową komercyjną oraz mieszkaniową w Bytomiu oraz projekt handlowo–logistyczny przy budowanej autostradzie A1 w Bytomiu.