Firma utrzymała także trwający od trzech lat trend poprawy wyników. Uzyskany w roku 2010 wynik netto wynosi 52,7 mln zł i jest wyższy od analogicznego okresu ubiegłego roku o 19,2 mln zł.

W roku 2010 dwie największe jednostki – Obsługa Nieruchomości (usługi porządkowe i techniczna obsługa nieruchomości) oraz Ochrona zanotowały wzrost przychodów ze sprzedaży z 875 mln zł w 2009 do 937 mln zł w 2010.

– Dobre wyniki w roku 2010 uzyskane zostały przede wszystkim dzięki konsekwentnemu doskonaleniu od trzech lat procesów wewnętrznych, dzięki czemu uzyskaliśmy oszczędności kosztowe. Zwiększenie efektu skali poprzez centralizację zakupów, tańsza logistyka dostaw usług poprawiły również rentowność sprzedaży – powiedział Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

Firma zapowiedziała także wprowadzenie nowej strategii na lata 2011-2013, której kluczowym elementem będzie zwiększanie wyników dzięki większej dynamice sprzedaży. Źródłem wzrostów sprzedaży ma być rozwój przez akwizycje, jak również uruchamianie kolejnych obszarów usługowych.

– Będziemy przekazywać nasze standardy zarządzania – które w ostatnich latach były głównym źródłem poprawy naszych wyników – klientom w ramach nowej linii produktowej Business Solution, zawierającej zintegrowaną usługę rachunkowości, obsługę kadrowo-płacową i zarządzanie obniżaniem kosztów pracy – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

R E K L A M A 

XII FORUM HANDLU DETALICZNEGO BESTSHOP 2011

14 kwietnia 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku sieci handlu deatlicznego. Tematem kwietniowej konferencji będą procesy konsolidacyjne zachodzące na polskim rynku handlowym.

Zapraszamy do udziału !