Echo jeszcze w ubiegłym roku uzyskało pozwolenie na budowę i zapowiada, że wkrótce rozpocznie realizację, natomiast Hiszpanie są na początku procesu administracyjnego.

Aleksander Buwelski – wiceprezydent Szczecina odpowiedzialny za zagospodarowanie przestrzenne powiedział: Realizacja projektu handlowego na terenie wskazanym przez firmę Neinver wymaga zmiany zarówno miejscowego planu zagospodarowania, jak również obowiązującego w tym miejscu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Takie zmiany są możliwe, jednak proces administracyjny niezbędny do ich przeprowadzenia zajmie co najmniej trzy lata. Dopiero po tym czasie firma będzie mogła przystąpić do procesu inwestycyjnego.

Echo Investment SA to jedna z największych firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do dzisiaj firma zrealizowała w 28 miastach Polski ponad 80 projektów o łącznej powierzchni ok. 700 tys. mkw. Spółka realizuje również projekty komercyjne w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie.