Pierwsze kino 5D w rejonie

Dziś, w pierwszym kwartale 2011 roku, można zaobserwować nowy schemat – pomiędzy wynajmującym, a najemcą pojawiła się relacja, którą śmiało można nazwać partnerską.

Po okresie kryzysu została zahamowana ekspansja centrów handlowych przy jednoczesnym zrewidowaniu strategii rozwoju przez sieci handlowe. Z początkiem 2010 roku, po bez mała rocznym okresie zastoju w branży, rynek zaczął się odradzać w nowej, dojrzalszej odsłonie. 

Okres osłabienia gospodarczego udowodnił, że pochopne decyzje inwestycyjne w sposób bezpośredni mogą przyczynić się do porażki inwestora. Dostrzeżono konieczność minimalizacji ryzyka, niezbędnej już na etapie decyzyjnym. Wynajmujący bardziej skrupulatnie ocenia wartość komercyjną oferty danej sieci handlowej nie tylko z finansowego punktu widzenia, ale także w ujęciu komplementarności względem pozostałej oferty centrum. Natomiast najemca szacuje wszystkie koszty i ryzyka wynikające z umowy zarówno w trakcie procesu inwestycyjnego, jak i po otwarciu centrum handlowego i też stara się je zminimalizować.

Takie podejście wydłuża proces negocjacji, ale jednocześnie gwarantuje współpracę w oparciu o partnerskie zasady i pozwala uniknąć rozczarowań.

 

R E K L A M A

XII FORUM HANDLU DETALICZNEGO BESTSHOP 2011

14 kwietnia 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku sieci handlu deatlicznego. Tematem kwietniowej konferencji będą procesy konsolidacyjne zachodzące na polskim rynku handlowym.

Zapraszamy do udziału !