Na inwestorów czeka teren u zbiegu ulic Królewiecka – Nowowiejska, rejon lotniska, narożnik ulic Stanisława Pułkownika Dąbka – Ogólna, rejon ulic Teatralna – Robotnicza oraz działka przy Alei Grunwaldzkiej. – Dla dwóch pierwszych działek zostały już wydane pozwolenia na budowę, w tym realizacja jednej została nawet rozpoczęta – mowa o Galerii Porto 55, która ma powstać na rogu ul. Królewieckiej i Nowowiejskiej – mówi prezydent Elbląga.

Zaznacza, że tereny przy ul. Stanisława Pułkownika Dąbka i Ogólnej, a także przy zbiegu ul. Teatralnej i Robotniczej zostały przed kilkoma laty zagospodarowane, ale wymagają przebudowy. Jeden z właścicieli czyni już przygotowania do rozbudowy Galerii Ogrody oraz włączenia powierzchni odkrytych parkingów w kubaturę nowej galerii handlowej. – Na potrzeby tej inwestycji miasto przeprowadza obecnie procedurę zmiany planu miejscowego – zapewnia.

Natomiast działka przy Alei Grunwaldzkiej stanowi atrakcyjną przestrzeń poprzemysłową, na której znajdują się już duże obiekty do adaptacji, jak również otwarta przestrzeń dla realizacji nowoczesnego centrum handlowego.

– W lutym 2011 miasto przystąpiło do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w ramach prowadzonej procedury zostaną ustalone możliwości poszerzenia oferty pod lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w mieście – zapowiada Grzegorz Nowaczyk.