Pierwszy sklep marki Answear powstanie w Echo Kielce

Bolączką polskich urzędów jest również brak planów zagospodarowania przestrzennego czy niejasny status niektórych działek.

Każdy inwestor kupujący grunt pod konkretną inwestycję, chce by jej realizacja przebiegała jak najsprawniej. Niestety administracyjny proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń bywa tak długi, że nie pozwala z wyprzedzeniem zaplanować terminarza dalszych, długofalowych prac. W tej kwestii często jesteśmy uzależnieni od dobrej woli urzędników, którzy  mogą albo przyspieszyć procedury, albo – w zgodzie z przepisami – przedłużać każdą formalną odpowiedź.

Innym problemem pozostają luki prawne, które pojawiają się w bardzo skomplikowanych procesach administracyjnych. W tym przypadku urzędnicy rzeczywiście mają problem jak postąpić i często unikają wydania decyzji.

Polski rynek przyciąga inwestorów głównie za sprawą wielkości, chłonności, stabilnej gospodarki, otwartości władz lokalnych na nowe projekty. Pojawiające się ograniczenia administacyjne są w znacznej większości przewidywalne, dlatego można je racjonalnie rozwiązać, by szans jakie daje rynek nie stracić.

R E K L A M A

XII FORUM HANDLU DETALICZNEGO BESTSHOP 2011

14 kwietnia 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku sieci handlu deatlicznego. Tematem kwietniowej konferencji będą procesy konsolidacyjne zachodzące na polskim rynku handlowym.

Zapraszamy do udziału !