W połowie marca Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie nie wydał zgody na przebudowę dawnego domu handlowego, a to zakładał projekt Pasażu Victoria złożony przez firmę. W oświadczeniu przesłanym do redakcji portalu Retailnet.pl urząd wskazał, że koncepcja galerii nie była jednoznaczna i dopuszczała swobodę wyboru ostatecznych rozwiązań, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W projekcie nie uwzględniono także stanowiska Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Kolejnymi argumentami za odrzuceniem koncepcji Pasażu Victoria były plany wyburzenia dwóch budynków sąsiadujących z inwestycją, budowa parkingu na ostatnim poziomie galerii oraz wysokość samego obiektu.

Firma CDI postanowiła polemizować z tym stanowiskiem. W piśmie przesłanym przez dewelopera do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czytamy: „Spółka nie zgadza się z argumentacją przedstawioną przez panią konserwator głównie w zakresie wnioskowanej przez nią gęstości i wysokości zabudowy, a także w kwestii zabudowy placyku znajdującego się przed głównym wejściem do obecnego budynku Sezamu.”

Teraz o losie Pasażu Victoria zadecyduje ministerstwo, które może podtrzymać stanowisko WKZ, oddalić je lub wydać własną opinię w tej sprawie. Procedury z tym związane mogą trwać od jednego do kilku miesięcy.

R E K L A M A

XII FORUM HANDLU DETALICZNEGO BESTSHOP 2011

14 kwietnia 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku sieci handlu deatlicznego. Tematem kwietniowej konferencji będą procesy konsolidacyjne zachodzące na polskim rynku handlowym.

Zapraszamy do udziału !