Do ustalenia pozostaje m.in. kwestia kosztów wspólnych

Jakie formaty handlowe zdobędą dominującą pozycję? Które sieci czeka szybki rozwój, a które – być może – znikną z rynku? Dlaczego jedni decydują się na rozwój organiczny, a drudzy na przejęcia? Co jest głównym wyzwaniem w procesie konsolidacji rynku? Czy to jest dobry moment, by wejść do większej organizacji? A jeśli tak, to na jakich warunkach?

Pytania te z pewnością padną podczas najbliższego Forum BestShop, 14 kwietnia w warszawskim hotelu Hilton. W konferencji wezmą udział prezesi oraz członkowie zarządów m.in.: Grupy Bomi, Eko Holdingu, Grupy Specjał, Eurocashu, Kolportera.

Dyskusja o warunkach, jakie musi spełnić sieć handlowa, która szuka środków na rozwój, zostanie podjęta także podczas panelu z udziałem przedstawicieli funduszy inwestycyjnych. O swoich doświadczeniach w finansowaniu i przejmowaniu sieci handlowych opowiedzą zarządzający: Mid Europa Partners, Enterprise Investors i Resourse Partners oraz CC Group.

Partnerami konferencji są również Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Izba Handlu.

R E K L A M A

XII FORUM HANDLU DETALICZNEGO BESTSHOP 2011

14 kwietnia 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku sieci handlu deatlicznego. Tematem kwietniowej konferencji będą procesy konsolidacyjne zachodzące na polskim rynku handlowym.

Zapraszamy do udziału !