To pierwsza i jedyna tak duża impreza w kraju. Spotkanie najemców, inwestorów, deweloperów, zarządców i specjalistów branży nieruchomości handlowych oraz przedstawicieli władz lokalnych będzie okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń, a co najważniejsze – nawiązania nowych kontaktów biznesowych, które w przyszłości mają szansę przerodzić się w wieloletnią współpracę , i co za tym idzie – przynieść zyski finansowe.

Nowa formuła największego w kraju spotkania branży rozszerza dotychczasową konferencję Shopping Center Forum o przestrzeń targową. Ponad 40 wystawców – deweloperów i firm usługowych, działających w obszarze centrów handlowych zaprezentuje swoją ofertę i najbardziej istotne dla rozwoju sektora nieruchomości handlowych projekty. Do uczestnictwa w nich zaproszeni zostaną pozostali uczestnicy rynku, zwłaszcza najemcy, którzy na targach otrzymają szansę wyszukania najbardziej optymalnej dla siebie lokalizacji i zaprezentowania własnego konceptu retailowego.

Na Shopping Center Forum & Trade Fair 2011 zjawią się również zarządzający i specjaliści branży nieruchomości komercyjnych, w tym firmy doradcze, które zaprezentują decydentom sektora centrów handlowych własne metody zarządzania obiektami oraz analizy rynkowe, stanowiące często podstawę sukcesu galerii handlowych. SCF&TF to szansa podjęcia pierwszych rozmów biznesowych i zawarcia korzystnych kontraktów handlowych.

Nowością tegorocznego spotkania będzie również uczestnictwo przedstawicieli władz samorządowych. Prezydenci największych miast Polski i reprezentanci urzędów miejskich zostaną zaproszeni do dyskusji, w której z pewnością nie zabraknie sugestii usunięcia biurokratycznych barier spowalniających proces deweloperski, ale i pytań o perspektywy rozwoju działań inwestorskich w poszczególnych rejonach kraju.
W ramach wrześniowej edycji Shopping Center Forum & Trade Fair znajdzie się również czas na mniej oficjalne rozmowy. W tym roku targom i konferencji będą towarzyszyć bussines mixery i Gala Biznesu, które stwarzają możliwość szerszej komunikacji na nieoficjalnym gruncie.