Aby otrzymać tuję szmaragd wystarczyło przynieść 2 kg makulatury albo pięć baterii czy dwie żarówki. Rozdawane drzewka były tylko częścią weekendowych atrakcji przygotowanych w ramach proekologicznych działań zarządców centrum handlowego. Większość z nich skierowana była do najmłodszych (występy rudzkich przedszkolaków, warsztaty robienia biżuterii z surowców wtórnych, świątecznych kartek czy papieru czerpanego). W miniony weekend nie zabrakło też okazji do rywalizacji.

Do 8 maja na pierwszym piętrze centrum wszyscy zainteresowani mogą jeszcze zwiedzać wystawę konkursowych rysunków, ekologicznych prac plastycznych i innowacyjnych projektów z wykorzystaniem surowców wtórnych. Nagrody dla finalistów konkursu zapewnia: Centrum Handlowo – Rozrywkowe Ruda Śląska Plaza, Glitter, Carrefour.

Galeria Ruda Śląska Plaza wspiera działania pro-ekologiczne oraz aktywnie działa na polu budowania świadomości lokalnego społeczeństwa w zakresie ekologii. Poprzez eko-akcje przedstawiciele galerii chcą zachęcać klientów, aby wspólnie dbali o ziemię. W tym roku Ruda Śląska Plaza brała już udział w akcji WWF „Godzina Dla Ziemi” (26 marca), redukując oświetlenie na pasażu oraz elewacji centrum. Od niedawna na terenie obiektu można również zauważyć naklejki, które zachęcają do oszczędzania wody, energii oraz papieru.