W centrum będzie funkcjonować ponad 100 sklepów

Co więcej, kilka znanych marek praktycznie zniknęło z rynku. Było to bolesne zarówno dla ich twórców, jak i właścicieli centrów handlowych, bo bankructwo najemcy to pusty lokal i utrata przychodów gwarantowanych wcześniej długoterminową umową najmu.

Trudne czasy pokazały, jak ważne są poprawne relacje pomiędzy najemcami i reprezentującymi właścicieli centrów Property Managerami. Standardowe zapisy umów najmu nie dają stronom pola do negocjacji. Dlatego też rolą profesjonalnego Property Managera jest dialog z najemcami, poszukiwanie rozwiązań, które zapewnią im optymalne warunki do prowadzenia biznesu. Przykładem jest odpowiedni marketing centrum, który sprawia, że klienci właśnie w nim chcą wydawać swoje pieniądze.

Kiedy przychody nie gwarantują osiągnięcia założonych zysków bardziej zwracamy uwagę na koszty – te ponoszone we wspólnym interesie wszystkich najemców centrum handlowego brane są „pod lupę” i dokładnie analizowane. Property Manager ma dbać nie tylko o ich poziom, ale i pełną transparentność – bo wzajemne zaufanie jest podstawą długotrwałych relacji.

Kryzys umocnił pozycję solidnych najemców, którzy są mile widziani w każdym centrum. Podobnie jest w przypadku centrów handlowych – najlepiej zarządzane projekty wyszły z kryzysu obronną ręką. Dowodzi to tezy, że uczciwość popłaca, a zgodne współdziałanie najemcy i Property Managera jest podstawą do osiągnięcia sukcesu.