„Główną grupę sprzedających stanowią deweloperzy oferujący swoje projekty na sprzedaż oraz inwestorzy, którzy wykazują coraz większe zainteresowanie sprzedażą posiadanych nieruchomości, zachęceni poprawą nastrojów na rynku oraz wzrostem wartości aktywów wynikającym z kompresji stóp kapitalizacji” – czytamy w raporcie firmy.

Obecnie na sprzedaż oferowane są przynajmniej cztery centra handlowe, każde za ponad 200 milionów euro. Dominującym regionem aktywności jest Polska, której udział na rynku inwestycyjnym wynosi 58 proc.

Cushman & Wakefield jest firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości. Powstała w 1917 roku i obecnie zatrudnia ponad 15 tys. pracowników w 230 biurach w 60 krajach. Firma reprezentuje wielu klientów, od niedużych organizacji po korporacje umieszczane w rankingu „Fortune 500”. Cushman & Wakefield oferuje pełen zakres usług w czterech głównych obszarach: obsługa transakcji (reprezentowanie najemców i wynajmujących na rynku powierzchni biurowych, przemysłowych i handlowych); rynki kapitałowe (sprzedaż nieruchomości, zarządzanie inwestycyjne nieruchomościami, bankowość inwestycyjna, finansowanie dłużne i kapitałowe); rozwiązania dla klienta (zintegrowane doradztwo strategiczne na rzecz dużych korporacji i właścicieli nieruchomości) oraz usługi wyceny i doradztwa (wyceny, analiza HBU, doradztwo w postępowaniu spornym oraz doradztwo specjalistyczne w różnych sektorach rynku).