Portal Retailnet.pl dowiedział się, że propozycja zakupu złożona przez firmę Handuk Consulting Limited obejmuje takie projekty jak: Solaris Center w Opolu, Solaris Center w Toruniu – centrum handlowe z pozwoleniem na budowę, planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to IV kwartał br. oraz centrum logistyczne w pobliżu Warszawy (w trakcie budowy).

Dzięki transakcji spółka Reinhold zyskałaby dodatnie przepływy pieniężne na poziomie 600 tys. euro rocznie. To pozwoliłoby firmie na pokrycie znacznej części kosztów ogólnych i eksploatacyjnych obecnie prowadzonych przedsięwzięć. Transakcja to także szansa na łatwiejsze pozyskiwanie zewnętrznego finansowania oraz realizację sprzedaży wstrzymanych projektów.

Oferta zakupu ma charakter bezgotówkowy – należność miałaby zostać wypłacona spółce Handuk Consulting Limited w postaci emisji nowych akcji Reinhold Polska AB po cenie 4,5 zł za akcję. Przyjęcie propozycji będzie możliwe po jej zaakceptowaniu przez obecnych akcjonariuszy. „Zarząd spółki pozytywnie ocenia ofertę, złożoną mimo trudności, z którymi spółka zmagała się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy” – brzmi oficjalne stanowisko firmy Reinhold Polska AB.

Pod koniec grudnia zeszłego roku informowaliśmy, że Reinhold Polska przejął udziały m.in. w spółkach celowych powołanych do realizacji galerii handlowych w Toruniu i Łomży oraz spółki, do której należy Solaris Center w Opolu. Wartość zakupionych aktywów to 80 mln zł.

Reinhold Polska AB jest szwedzką spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2007 roku. Firma prowadzi projekty deweloperskie w największych polskich miastach.