Klientów do centrum przyciąga różnorodna oferta handlowa

Przyjęte przez nas założenia powstały w oparciu o wyniki wnikliwej analizy rynku wrocławskich galerii handlowych, a także na podstawie opinii najemców i kompleksowych badań biometrycznych klientów. Dzięki nowemu narzędziu udało się określić realne zachowania konsumentów oraz oddzielić je od deklaratywnych, wirtualnych obietnic. Poprzez analizę procesów neurofizjologicznych oceniano przede wszystkim podświadomość badanych oraz ich rzeczywiste postawy, preferencje i osądy.

Badanie przeprowadziła niezależna pracownia badawcza Laboratory & C.O. w czerwcu 2010 roku na próbie N=300 respondentów, w przedziale wiekowym 20 – 55 lat. Badani zostali podzieleni według następujących kryteriów: płci, wieku, dochodów, liczby posiadanych dzieci oraz preferencji dotyczących użytkowania centrów handlowych. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy z nich, zwany Matrix, miał na celu identyfikację kluczowych motywów, które skłaniają konsumentów do korzystania z oferty danego centrum handlowego. Wyodrębniono kluczowe obszary i atrybuty, przewagi obiektu, które mają wpływ na wybór galerii, a następnie przyporządkowano je do różnych grup klientów. Był to punkt wyjścia do drugiego etapu badania zwanego Visage, który obejmował kompleksową analizę wizerunku marki centrum handlowego na poziomie świadomym i podświadomym, również w odniesieniu do konkurencyjnych obiektów handlowych. Świadoma ocena wizerunku marki została określona na bazie deklaracji. Podświadome, mimowolne i automatyczne skojarzenia z marką oparto na analizie automatycznych czasów reakcji – pomiar JPB.

Wyniki badania biometrycznego wskazały między innymi, że klienci obecnie wybierają galerie handlowe przede wszystkim ze względu na różnorodną ofertę i szeroki wybór dostępnych marek, a nie jak powszechnie deklarują z uwagi na lokalizację. Rezultaty przeprowadzonego badania sygnalizują, że kluczowe są wszystkie rozwiązania mające na celu zwiększenie komfortu zakupów czy spędzania wolnego czasu na terenie galerii handlowej.

Bazując na otrzymanych wynikach stworzyliśmy listę 18 kluczowych założeń i zadań dla Magnolia Park, które będą sukcesywnie realizowane do 2016 roku. Na tej podstawie zaprojektowana została również nowa kampania reklamowa oraz większość działań marketingowych.