Jerzy Huryn, kierownik projektu RE Project Development

Dla naszej firmy Shopping Center Forum był szansą na przedstawienie oferty, przede wszystkim nowej galerii w Szczecinie. I przyznam, że impreza przyniosła nam wymierne efekty. Zarówno po ostatniej, jak i poprzedniej konferencji, zmieniło się nastawienie inwestorów i najemców do naszego projektu. Wzrosło zainteresowanie komercjalizacją tego obiektu. Wiele z kontaktów nawiązanych podczas konferencji zaowocowało konkretnymi inwestycjami.

Shopping Center Forum postrzegam jako miejsce, w którym z jednej strony spotykają się dobrzy znajomi, z drugiej – do środowiska „dołączyć” mogą nowi gracze. Dzięki uczestnictwu w poprzednich edycjach konferencji sam zawarłem kilka ciekawych znajomości, które przełożyły się na sukcesy zawodowe. Z kilkoma osobami poznanymi na Shopping Center Forum do dziś utrzymują kontakty – zawsze możemy wesprzeć się radą, bądź współpracować ze sobą wokół innych niż do tej pory kwestii.

Konferencja umożliwiła dialog między dwiema stronami (zarządcami i najemcami), który prowadzi bezpośrednio do rozwiązania istotnych dla rynku problemów.