Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych wzrosły o 2 proc. rok do roku, do 24 mln euro. Jednym z czynników mających wpływ ma poprawę wyników był wzrost czynszów w centrach handlowych w Polsce. Ponadto firma oddała do użytku nowe budynki biurowe i komercyjne.

Z kolei wzrost wartości obiektów handlowych w Polsce miał wpływ na dodatni wynik aktualizacji wyceny portfela nieruchomości w wysokości 14 mln euro. Dzięki tej sumie wartość nieruchomości grupy zwiększyła się do 2,45 mld euro.

Wartość inwestycji wyniosła 60 mln euro w porównaniu do 63 mln euro w analogicznym okresie 2010 roku.

Firma GTC zapowiada kontynuację rozwijania portfela nowych inwestycji zgodnie z planem, który zakłada oddanie do końca tego roku 67 tys. mkw. nowej powierzchni do wynajęcia. W całym 2011 roku jej wielkość wzrośnie o 88 tys. mkw., zaś o kolejnych 130 tys. mkw. w roku 2012. Obecnie powierzchnia przeznaczona na wynajem w ukończonych projektach wynosi 544 tys. mkw.

Firma GTC powstała w 1994 roku w Warszawie. Spółka realizuje i zarządza inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, Rosji i na Ukrainie.