Józef Maćkiw

Ta forma finansowania znajduje zastosowanie w odniesieniu praktycznie do każdego rodzaju nieruchomości – komercyjnej, biurowej, czy magazynowej.

Główne korzyści finansowania nieruchomości leasingiem są analogiczne jak przy leasingu samochodów czy maszyn i obejmują poprawę płynności przedsiębiorstwa oraz efekt podatkowy: rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu, a podatek VAT podlega całkowitemu odliczeniu.

Jednak w przypadku leasingu nieruchomości zasadniczą różnicą jest to, że mamy do czynienia z finansowaniem dóbr (budynków), których nie można przenieść wraz z należącymi do nich gruntami bez naruszenia ich substancji. Zazwyczaj więc firma leasingowa kupuje grunt i zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta buduje budynek, który następnie oddawany jest w leasing.

Rata miesięczna jest ustalona zależnie od okresu trwania umowy. Po zakończeniu terminu jej obowiązywania klient posiada możliwość nabycia leasingowanego obiektu.

Najczęściej występującą formą leasingu jest model kaucyjny. W tym przypadku oprócz zapłaty miesięcznej raty, korzystający płaci kaucję, która stanowi spłatę wartości końcowej nieruchomości. W ten sposób po zakończeniu okresu umowy wartość końcowa jest spłacona, w przypadku gdy klient zdecyduje się na zakup nieruchomości. Jeżeli obiekt nie zostanie zakupiony przez klienta, to zaoszczędzona kaucja zostaje zwrócona.

W refinansowaniu inwestycji na rynku nieruchomości często spotykanym modelem jest również leasing zwrotny (sale and leaseback), gdzie korzystający sprzedaje nieruchomość firmie leasingowej i równocześnie podpisuje umowę leasingu, na podstawie której korzysta dalej z nieruchomości.