W kwietniu firma odnotowała także wzrost sprzedaży na sklepach porównywalnych o 63 proc. Marża wartościowa także osiągnęła wzrosty na poziomie 63 i 48 proc. – Te rezultaty sprzedaży powodują, że po kwietniu na pewno przekroczyliśmy próg rentowności w części fashion – powiedział Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan SA. Spółka zaznacza, że wyniki za kwiecień są efektem mniejszych przecen na wyprzedaży, wyższej sprzedaży nowych kolekcji, przebudowy sklepów Top Secrets&Friends oraz działań promocyjnych.

W pierwszych czterech miesiącach również sieć Textilmarket poprawiła swoje wyniki finansowe. Dynamika marży wartościowej na sklepach porównywalnych osiągnęła poziom zakładany na rok 2011, czyli 3 proc. Grupa Redan zapowiada dalszą realizację strategii rozwoju sieci sklepów. W I kwartale liczba Textilmarketów zwiększyła się o 8. W II kwartale powstanie kolejnych 19 lokali.

W I kwartale łączna skonsolidowana wartość przychodów netto Grupy Kapitałowej Redan wyniosła 76,6 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc., a marża handlowa 34,2 mln zł – wzrost o 21 proc. – Pomimo, że kwartał ten nie był najbardziej sprzyjający, jesteśmy zadowoleni z uzyskanych wyników – powiedział Bogusz Kruszyński. – Rezultaty uzyskane w okresie styczeń-kwiecień potwierdzają realność prognozy zysku netto na cały 2011 rok w wysokości 14 mln zł – dodał.