Wartość przychodów z dostaw zwiększyła się niemal dwukrotnie, jak twierdzi zarząd Fresh24.pl, głównie na skutek przyrostów wolumenów dostaw. W tym czasie firma zrealizowała 4 313 dostaw, czyli średnio 62,5 dostawy dziennie. Oznacza to wzrost o 120 proc. w porównaniu do średniej liczby dostaw w tym samym okresie poprzedniego roku (28,4 dostawy). W okresie od 31 marca 2010 do 31 marca 2011 spółka zanotowała 2,4-krotny przyrost bazy klientów z poziomu 2 959 do 7 090.

Na koniec marca 2011 roku Fresh24.pl osiągnął najwyższy w historii spółki wskaźnik satysfakcji klienta. Składają się na niego: wskaźnik reklamacyjny na poziomie 0,87 proc., wzrost zadowolenia ze świadczonych usług o 17 proc. oraz wzrost rozpoznawalności marki w segmencie e-grocery o 24 proc. (badanie przeprowadzono na grupie 300 losowo wytypowanych osób i podmiotów gospodarczych).

W I kwartale bieżącego roku firma odnotowała stratę ze sprzedaży, która wyniosła 776 051 zł. Wskaźnik EBITDA spółki wyniósł – 801 870 zł, a strata netto to 801 987 zł. Średnia wartość zamówienia wyniosła 234 zł netto. Spadła o 2 proc. w porównaniu do 1 kwartału 2010 roku.

Zarząd spółki zdradził również strategię firmy na nadchodzące miesiące. Jej celem jest jak najszybsze osiągnięcie rentowności. A główne inicjatywy podjęte w I kwartale 2011 to: systematyczne poszerzanie bazy klientów indywidualnych, uaktywnienie akwizycji klientów korporacyjnych, zwiększenie oferty produktowej w sklepie Fresh24 oraz rozpoczęcie prac nad wdrożeniem aplikacji mobilnej umożliwiającej korzystanie z internetowego supermarketu przy użyciu telefonów komórkowych.

Fresh24.pl SA to notowna na New Connect spółka działająca na rynku spożywczych supermarketów internetowych. Emitent zajmuje się sprzedażą towarów z grupy FMCG za pośrednictwem sklepu internetowego fresh24.pl.