Celem inicjatywy jest wyłonienie tych obiektów, które według najemców centrów handlowych realizują najlepsze praktyki zarządcze. Tegoroczna odsłona rankingu będzie uwzględniać centra o powierzchni najmu większej niż 10 tys. mkw.

– Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkich najemców, którzy posiadają swoje placówki w centrach handlowych. Dzięki jak największej liczbie wypełnionych ankiet wyniki badania będą miarodajne. Wszystkie odpowiedzi są anonimowe, a rezultaty zostaną przedstawione zbiorczo, w formie tabel i wykresów – powiedziała Anna Klinowska, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych, dyrektor rozwoju sieci Sklepy Komfort.

Klinowska podkreśla, że upubliczniona zostanie tylko lista najlepszych – zdaniem najemców – centrów handlowych. Pełne wyniki badania będą udostępniane na życzenie i otrzymają je wyłącznie najemcy biorący udział w badaniu. Ich publikacja nastąpi podczas konferencji towarzyszącej targom nieruchomości handlowych, która odbędzie się w ramach Shopping Center Forum & Trade Fair (8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa).

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych jest zrzeszeniem, powołanym dla zacieśnienia współpracy między najemcami centrów handlowych. Jego celem jest między innymi ochrona interesów i praw najemców korzystających z lokali w obiektach handlowych, działanie na rzecz zapewnienia równych praw i obowiązków dla najemców i wynajmujących, w szczególności w zakresie zawieranych umów najmu.

Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.psnph.pl