Michał Stanisz, dyrektor marketingu

Bardzo często, zwłaszcza w mniejszych galeriach handlowych działających na obrzeżach miast, rola marketingowca bywa mało sprecyzowana. Pełni on zarówno funkcję leasing managera, jak i kierownika administracji i organizatora okolicznościowych eventów. Realizuje cele zarządcy, kilkudziesięciu najemców i właściciela obiektu – a to nie zawsze są wspólne stanowiska.

W praktyce – wypełnia narzucone mu dyrektywy. I choć w kwestiach decyzyjnych rzadko posiada ostateczny głos, najczęściej właśnie na marketingowca spada odpowiedzialność za niepowodzenia i nieskuteczne strategie.

Niestety większość osób pracujących w marketingu małych centrów handlowych – trzeba to zaznaczyć – posiada również skromną wiedzę o specyfice rynku. Większość rekrutowana jest bowiem z innych branż i działa bardzo intuicyjnie, bazując jedynie na indywidualnych, wcześniejszych praktykach. Jednocześnie ograniczony dostęp do know-how, szkoleń, warsztatów czy innych form wymiany doświadczeń w obrębie marketingu centrów handlowych, buduje kolejną, trudną do pokonania barierę.

O ile w dużych centrach handlowych poprzeczka jest już zawieszona wysoko, marketingowcy w małych ośrodkach miejskich są pozostawieni samym sobie. Na szczęście w tym sektorze pracują młodzi ludzie, pełni entuzjazmu i świeżych pomysłów. Uczą się sami, wypracowują własne ścieżki dotarcia do konsumenta, czasem wyjątkowo innowacyjne i trafne, ale idąc taką drogą, nie sposób uniknąć błędów.