Z raportu finansowego wynika, że spółka zanotowała między styczniem a końcem marca 540 tys. złotych skonsolidowanej straty netto. Przed rokiem strata ta wyniosła 4,51 mln złotych. Wzrósł natomiast zysk operacyjny na poziomie grupy. Wyniósł 4,67 mln złotych, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku notowano 530 tys. zł. straty. Wzrosły też, o siedem procent, przychody ze sprzedaży, do czego przyczynił się w dużym stopniu rozpęd niedawno otwartych obiektów należących do spółki dominujące Alma Market SA.

Plany na rok 2011 przewidują otwieranie kolejnych placówek handlowych. Alma Market zamierza uruchomić dwie w Warszawie (na początku roku kupiono w stolicy jeden obiekt) oraz po jednej w Krakowie i Szczecinie. Firma zainwestuje w nie 18-22 miliony złotych. Pieniądze te częściowo będą pochodzić z linii długoterminowego kredytu, jakiego udzielił Alma Market bank PKO BP.

Rozwijać się też będzie Krakowski Kredens. W pierwszym kwartale 2011 roku otwarto dwa kolejne obiekty handlowe. Łącznie jest ich już 34 (zlokalizowane są w Warszawie i okolicach, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Zakopanem, Zabrzu i Bielsku-Białej, Toruniu, Szczecinie i Gliwicach. W 2011 roku liczba ta ma wzrosnąć jeszcze o 4-5 placówek. Ich otwarcie jest jednak uzależnione od znalezienia odpowiednich lokalizacji.

Alma Market SA jest jednym z pionierów tworzenia kanałów sprzedaży internetowej na polskim rynku. Dotychczasowe doświadczenia (sprzedaż w Internecie rozpoczęto w 2007 roku) nastrajają optymistycznie i skłaniają do rozwijania tej formy docierania do klienta. Potwierdza się opinia prezesa Jerzego Mazgaja, że handel w sieci jest segmentem, który będzie się dynamicznie rozwijał. W 2008 roku przychody Alma Market z e-sprzedaży wyniosły 6 mln złotych, rok później już 16 mln, a plany na rok bieżący mówią o 50 mln. Obecnie spółka oferuje możliwość zakupów w sieci pod adresem www.alma24.pl mieszkańcom największych polskich miast (m.in. Warszawy, Trójmiasta, Łodzi, Wrocławia i Poznania i ich okolic), ale też i mniejszych miejscowości, m.in. Nowego Targu, Lublina czy Częstochowy.