W chwili obecnej w obrębie całej grupy kapitałowej Delko trwają prace nad unifikacją systemu ERP opartego na bazie ORACLE. Jego wprowadzenie pozwoli na automatyzację przepływu danych, przyśpieszy raportowanie i pozwoli ujednolicić standard obsługi klienta. Ujednoliceniu ulegną także indeksy towarowe i indeksy kontrahentów. Umożliwi to podłączenie wszystkich spółek do hurtowni danych. – Pozwoli to na zdecydowanie szybsze raportowanie. W momencie kiedy ten proces zostanie zautomatyzowany wszelkie dane będą dostępne w zasadzie od ręki. To nie tylko przyśpieszy pracę, ale sprawi też, że będzie ona bardziej efektywna – mówi Marek Mikołajczyk z sekcji IT Delko. Ostatnim krokiem zmian będzie wdrożenie systemu wspierającego budżetowanie.

Spółka akcyjna Delko S.A. powstała w 1995 r. Jej założycielami byli właściciele kilkunastu hurtowni chemii gospodarczej i kosmetyków z całej Polski. Obecnie jest ona liderem na rynku dystrybucji hurtowej produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu w Polsce. Sprzedaż produktów prowadzona jest w oparciu o sieć własnych hurtowni, bezpośrednią obsługę dużych klientów detalicznych oraz poprzez przedstawicieli handlowych dystrybutorów. W skład grupy kapitałowej Delko wchodzi Delko S.A., jako jednostka dominująca oraz podmioty zależne, tj.: Delko RDT Księżycowa sp. z o.o., Delko Otto sp. z o.o., Nika sp. z o.o. Ama SA Warszawa oraz Frog MS Delko sp. z o.o. Kraków, Cosmetics sp.z o.o. Od września 2009 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem strategicznym Spółki jest umacnianie pozycji lidera rynku hurtowego branży chemiczno-kosmetycznej w Polsce i konsolidację tego rynku. Cel ten DELKO S.A. chce osiągnąć poprzez przejęcia i akwizycje, zwiększenie sprzedaży produktów marek Delko oraz rozwój sieci sprzedaży w segmencie detalicznym.