Rafał Fabisiak, Managing Director Diva CEE

Należy zadbać o to, aby najpierw handlowe określić nieruchomość, w którym lokal się znajduje, poprzez podanie miejscowości oraz ulic, przy których galeria jest położona. Dobrze jest też posłużyć się numeracją działek, odpowiednimi wypisami z ksiąg wieczystych dla tej nieruchomości, jak również jej planami.

Natomiast przy precyzowaniu lokalizacji najmowanego pomieszczenia w samym centrum konieczne jest wskazanie kondygnacji, numeru lokalu oraz jego powierzchni. Obowiązkowo należy odwołać się do planów centrum, robiąc z nich załącznik i zaznaczając wybrany lokal. Zachowanie należytej kupieckiej staranności w tym zakresie powinno pozwolić uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Pewne problemy mogą pojawiać się przy punktach dotyczących wielkości powierzchni. Wynajmujący często stosują bowiem zapisy pozwalające na pewne odchylenia od pierwotnie założonej wielkości lokalu, np. plus-minus 10 procent.

Po pierwsze, jest to praktyka zasadna wyłącznie w przypadku lokali czy galerii w budowie, bowiem dla powierzchni istniejących obmiary geodezyjne zwykle istnieją, a jeśli nie, to można jej opomiarowanie zrobić od ręki.

Po drugie, w przypadku odchyleń od zakładanej powierzchni najmu pamiętajmy o tym, że nie tylko czynsz i wszystkie opłaty liczone są z metra kwadratowego, ale też wykończenie każdego metra powierzchni handlowej też kosztuje!