W ujęciu jednostkowym pierwszy kwartał 2011 roku firma zakończyła z zyskiem netto w wysokości 1,67 mln zł wobec 0,35 mln zł straty w analogicznym okresie minionego roku. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,82 mln zł. W okresie styczeń-marzec 2010 roku firma miała 1,41 mln zł straty.

Obecnie Alterco realizuje w Polsce dwa projekty wspólnie ze spółką Handuk: centrum handlowe o powierzchni usługowej 35 tysięcy metrów kwadratowych – Solaris Center w Toruniu oraz galerię handlową o powierzchni 47 tysięcy metrów kwadratowych w Łomży.

Grupa Alterco to wyspecjalizowany podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowo-usługowych, magazynowych oraz hotelowych. Grupa łączy na poziomie biznesowym inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz firmy deweloperskie i wykonawcze w celu realizacji projektów. Zakres działalności grupy obejmuje: realizację procesów inwestycyjnych w obszarze budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, obrót nieruchomościami we wszystkich segmentach rynku, realizację działań zmierzających do podnoszenia wartości nieruchomości, identyfikację atrakcyjnych lokalizacji, zakup i zagospodarowywanie nieruchomości, koordynację procedur administracyjnych i technicznych oraz działań projektowych, nadzór nad realizacją inwestycji.