Spółka w I kwartale 2011 roku miała 55,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W tym samym okresie 2010 roku wartość ta była mniejsza – 29,77 mln zł. W ujęciu jednostkowym za okres styczeń-marzec 2011 firma wypracowała 5,97 mln zł zysku netto wobec 12,36 mln zł zysku w tym samym okresie rok wcześniej.

Obecnie Grupa Kapitałowa Echo jest właścicielem 11 centrów handlowych zrealizowanych bądź będących w trakcie przygotowania. Wśród nich są ukończone projekty pod nazwą Galeria Echo w: Bełchatowie, Pabianicach, Jeleniej Górze, Piotrkowie, Przemyślu, Radomiu, Tarnowie, Warszawie, oraz centra handlowo-rozrywkowe w Kielcach, Galaxy w Szczecinie i Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Łączna powierzchnia GLA wszystkich obiektów to 221,7 tys. mkw.

Ponadto firma planuje także rozbudowę niektórych posiadanych centrów handlowych i handlowo-rozrywkowych. Projekty te są na etapie pozyskiwania dodatkowych gruntów oraz uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Dodatkowo w posiadaniu Grupy Kapitałowej są grunty pod realizację kolejnych projektów. W marcu 2011 spółki Echo Investment i Orbis zawarły umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w Szczecinie i Krakowie o łącznej wartości 59,5 mln zł. Zakupiony teren w Szczecinie (ul. Jana Matejki, obecnie hotel Neptun) zostanie przeznaczony pod rozbudowę działającego w sąsiedztwie i należącego do Echo Investment centrum handlowo-rozrywkowego Galaxy. Na nieruchomości w Krakowie (al. Marszałka Ferdinanda Focha 1, obecnie hotel Cracovia) powstanie zespół budynków o charakterze mieszanym.