Ekspansja marki ma nastąpić w tych województwach, które zdaniem kierownictwa firmy dają największe możliwości rozwoju. Prezes zarządu Eko Holding Krzysztof, zapowiedział również inwestycję firmy w rebranding około 50 sklepów.

– Te działania przynoszą pożądane efekty w postaci zwiększania zysków sklepów. Koszt rebrandingu jednego sklepu, w zależności od skali wykonywanych prac, wynosi od 50 do 200 tysięcy zł. W pierwszym kwartale bieżącego roku przeprowadziliśmy remodeling i rebranding sklepów działających w ramach InterKram. Przymierzamy się również do zmiany wizerunku sklepów Gezet, które przejęliśmy w roku ubiegłym. – powiedział Gradecki.

Gradecki zapowiedział także konsolidację wyników spółki Rovita w pierwszych miesiacach drugiego pólrocza tego roku. Zarząd Eko Holding przewiduje, iż mogłoby to zwiększyć przychody Eko Holding, w tym roku, o około 130 mln zł.

– W sprawie Rovity obecnie prowadzone jest postępowanie w UOKiK, prowadzimy takzę due-diligence. Postępowanie w UOKiK uważam za formalność, więc dalsze decyzje będą zależały od wyniku due-diligence – dodał Krzysztof Gradecki.

W marcu Grupa Eko Holding zawarła przedwstępne warunkowe umowy zakupu 77,32 procent udziałów w kapitale akcyjnym notowanej na rynku NewConnect spółki Rovita za blisko 11,6 mln zł. W ramach umów nabytych zostanie łącznie 10.000.000 akcji serii A imiennych i uprzywilejowanych oraz 544.529 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł.

Rovita zajmuje się dystrybucją artykułów spożywczych. Przez spółkę zależną prowadzi działalność detaliczną w ośmiu sklepach ogólnospożywczych. Spółka działa na obszarze południowo-wschodniej Polski. Posiada dwa magazyny o łącznej powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych oraz magazyny typu cross-dock o powierzchni ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych i magazyn cash&carry o powierzchni 800 metrów kwadratowych.

Działalność Grupy Eko Holding koncentruje się w obszarach sprzedaży detalicznej i hurtowej. W skład Grupy wchodzi ponad 220 sklepów Eko, tworzących jedną z największych sieci supermarketów w Polsce, a także nowo pozyskane sklepy sieci Inter Kram i ponad 500 sklepów Rabat, objętych umowami franczyzowymi. Do Eko Holding należy również Polska Grupa Drogeryjna, lider hurtowej dystrybucji artykułów drogeryjnych w kraju. Działalność Grupy Eko Holding koncentruje się w obszarach sprzedaży detalicznej i hurtowej. W skład Grupy wchodzi ponad 220 sklepów Eko, tworzących jedną z największych sieci supermarketów w Polsce, a także nowo pozyskane sklepy sieci Inter Kram i ponad 500 sklepów Rabat, objętych umowami franczyzowymi. Do Eko Holding należy również Polska Grupa Drogeryjna, lider hurtowej dystrybucji artykułów drogeryjnych w kraju.24 marca 2010 r. Grupa Eko Holding zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednym z celów emisyjnych był zakup nieruchomości pod nowe obiekty.