– Jak wskazują kwartalne i kwietniowe wyniki Grupy Redan tendencja wzrostowa utrzymuje się i klienci nie tylko coraz częściej odwiedzają sklepy naszych marek – Top Secret, Troll i Top Secret&Friends – ale także coraz częściej dokonują zakupu przeznaczając na nie większe sumy – dodaje Bogusz Kruszyński. Dobre wyniki są także związane ze zniwelowaniem skutków wahań cen bawełny, dzięki czemu nie wzrosły ceny odzieży z metkami marek Grupy Redan.

Firma będzie korzystać z pozytywnej atmosfery panującej na rynku. – Zamierzamy kontynuować rozwój Grupy w oparciu o utrzymanie dywersyfikacji działalności na dwa filary – modowy i dyskontowy. W związku z tym będziemy rozwijać zarówno sklepy własne, jak i franczyzowe – kontynuuje prezes Grupy Redan. 
Redan do końca bieżącego roku planuje otwarcie siedmiu sklepów własnych w sektorze modowym oraz 14 franczyzowych. Natomiast w sektorze dyskontowym firma przewiduje, że na koniec 2011 roku osiągnie liczbę około 265 placówek.

W pierwszym kwartale łączna skonsolidowana wartość przychodów netto Grupy Kapitałowej Redan wyniosła 76,6 mln zł, co oznacza wzrost o 14 procent, a marża handlowa 34,2 mln zł – wzrost o 21 procent. – Pomimo, że kwartał ten nie był najbardziej sprzyjający, jesteśmy zadowoleni z uzyskanych wyników – powiedział Bogusz Kruszyński. – Rezultaty uzyskane w okresie styczeń-kwiecień potwierdzają realność prognozy zysku netto na cały 2011 rok w wysokości 14 mln zł – dodał.