Inwestycja Rank Progress w Krośnie,

To doskonały format zarówno dla dużych miast, gdzie odgrywają rolę dzielnicowych ośrodków handlowych, jak i mniejszych miejscowości, których potencjał jest jeszcze zbyt mały na duże centrum handlowe. Dlatego mamy nadzieję, że deweloperzy nadal chętnie będą realizować tego rodzaju obiekty handlowe. Pozwoli nam to na rozwinięcie sieci i otwarcie nowych placówek także w niedużych miejscowościach. Wynajmującym zaś zapewni szybki zwrot zainwestowanego kapitału.

Niższe stawki czynszowe i koszty eksploatacyjne to kolejna przewaga retail parków nad galeriami handlowymi. Inną ich zaletą są mniejsze koszty inwestycyjne wynajmującego, które pozwalają najemcom na wynegocjowanie niższych czynszów. Z kolei, ponoszone przez nas, koszty zarządzania, takimi lokalami, są kilkakrotnie mniejsze od opłat eksploatacyjnych. A dzięki temu najemcy mogą wygenerować wyższe, niż w dużych centrach handlowych, zyski z metra kwadratowego. 

Doświadczenie firmy Deichmann, w kilku tego rodzaju obiektach, jak choćby w Multi Park Świdnica, Futura Park czy Galeria Młyn we Wrocławiu, pozwala na stwierdzenie, iż sklepy w tych lokalizacjach generują często obroty wyższe od średnich obrotów naszych placówek w Polsce.

Dobrze skomercjalizowane parki handlowe radzą sobie też świetnie w bezpośrednim sąsiedztwie większych pasaży handlowych, gdzie znakomicie uzupełniają ofertę galerii handlowo-rozrywkowych.

Na podstawie naszych obserwacji możemy również stwierdzić, iż w mniejszym stopniu borykają się one z problemem niewynajętych powierzchni. Lokale te budowane są bowiem pod potrzeby konkretnych najemców, najczęściej firm o charakterze sieciowym, z dużym, często międzynarodowym doświadczeniem w tego rodzaju obiektach handlowych.

Polacy są społeczeństwem dojrzałym i coraz bardziej świadomym swoich potrzeb, co ma bezpośredni wpływ na ich coraz bardziej zdywersyfikowane zwyczaje konsumenckie. Świadomość i wymagania polskiego konsumenta spowodują, że w ciągu najbliższych kilku lat markety ogrodnicze i budowlane, dominujące dotychczas w parkach handlowych, będą coraz bardziej zdominowane przez najemców z branży odzieżowej czy też innej wąskiej specjalizacji.