Mariola Krawiec-Rzeszotek

Na realizację tego celu zamierzamy przeznaczyć część pieniędzy pozyskanych z emisji. W przyszłym roku zaś, po oddłużeniu spółki, będziemy finansować kolejne inwestycje ze środków własnych.

Jesteśmy przygotowani organizacyjnie do utrzymania takiego tempa rozwoju. Mamy wypracowane procedury pozyskiwania nowych lokalizacji i prowadzenia inwestycji, sprawnie działającą współpracę z partnerami franczyzowymi oraz silne marki i odpowiadającą oczekiwaniom rynkowym ofertę. Biorąc pod uwagę również perspektywy wzrostu rynku gastronomicznego w najbliższych latach, wierzymy, że uda nam się zrealizować kolejne swoje plany. A wśród nich otwarcie około 250 nowych lokali w ciągu pięciu lat.

Co w moim przekonaniu jest założeniem bardzo realnym, i co z drugiej strony ma być zagwarantowane planowaną strukturą rozbudowy sieci. Zgodnie z naszymi planami w kolejnych latach najdynamiczniej będzie rosła liczba restauracji WOOK oraz lokali typu express. Zarówno Sphinx Express jak i WOOK Express, będą mogły być uruchamiane na mniejszych powierzchniach oraz w lokalizacjach, których dotychczas nie braliśmy pod uwagę ze względu na niespełnianie wymagań koniecznych dla uruchomienia restauracji pełnowymiarowych. Także koszty inwestycji w punkty typu express, które nie powinny być wyższe niż 400 tys. zł na lokal, pozwolą na szybszą niż kiedykolwiek wcześniej ekspansję. Tempo rozwoju przyspieszyliśmy od początku tego roku. Od stycznia do maja, pomimo ograniczonych środków na rozwój otworzyliśmy już osiem restauracji, a przygotowania kolejnych kilku są bardzo zaawansowane.

Planujemy inwestycje zarówno w centrach handlowych jak i w lokalizacjach miejskich przy najbardziej uczęszczanych ulicach czy deptakach.