Firma inwestycyjno-deweloperska podała, że w pierwszym kwartale 2011 roku aktywa Rank Progressu zwiększyły się do 954 mln zł i w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku były większe aż o 50 procent. Wzrost w Grupie Kapitałowej nastąpił również na poziomie przychodów ze sprzedaży. W pierwszych trzech miesiącach 2011 roku osiągnęły one 14,53 mln zł, czyli o 11 procent więcej niż w pierwszym kwartale 2010 roku.

Rank Progress tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki celowe (powoływane są one w celu realizacji poszczególnych projektów deweloperskich). Działalność Grupy obejmuje terytorium całego kraju – są to głównie nowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe, a także galerie handlowe wprowadzane do średniej wielkości miast. Rank Progress w latach 2001-2010 oddał do użytku 23 wielkopowierzchniowe centra handlowe (łącznie dostarczyły one 286 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowej). W tym okresie firma wybudowała również pięć własnych galerii handlowych, co z kolei przekłada się na 103 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Zrealizowane projekty są bardzo często przeznaczane na sprzedaż. Jednocześnie spółka rozbudowuje swój bank ziemi, w skład którego wchodzą grunty zlokalizowane na terenie całego kraju.