Systemy SAP ERP i BusinessObjects oraz Hicron POS stanowią pakiet rozwiązań, których zastosowanie wspiera efektywność biznesową firm branży handlowej.

System SAP ERP łączy w sobie logikę łańcucha dostaw oraz zarządzanie relacjami z klientami. Korzyści z zastosowania tego narzędzia widoczne są głównie w trzech obszarach działania firmy: redukcji kosztów, zwiększeniu przychodów oraz optymalizacji strategii. To z kolei przekłada się na poprawę relacji z klientami i umocnienie pozycji marki.

Natomiast rozwiązanie HICRON POS jest wykorzystywane przede wszystkim w celu usprawnienia zarządzania sprzedażą i ułatwienia przepływu informacji między centralą firmy, a jednostkami odpowiedzialnymi za sprzedaż detaliczną. Owocuje m.in. utrzymaniem kontroli nad szybkim przepływem dużej ilości towarów, kontrolą nad zmianami w popycie (rotacja), obsługą większej liczby kas, dokładną informacją o sprzedaży poszczególnych towarów. System ułatwia też inwentaryzację czy nawet wspomaga zabezpieczenie danych firmy.

Rozwiązanie HICRON POS pozwala na elastyczne kształtowanie asortymentu, zgodnego z popytem. Prowadzi to do wzrostu obrotu, a tym samym poprawy wyników ekonomicznych. Przy użyciu tego oprogramowania pracownicy administracyjni i sprzedawcy mogą szybko zmieniać reguły dotyczące zapasów i cen, stosować nowe rabaty, dodawać promocje oraz wprowadzać zmiany w zakresie podatków.

Przy zarządzaniu przedsiębiorstwem z sektora retail, pomocne może być również zastosowanie narzędzia SAP BusinessObjects, na które składa się szereg mechanizmów do analizowania danych spływających z różnych obszarów informatycznych firmy, a także generowania przekrojowych raportów. Systemy tego rodzaju ułatwiają też przeglądanie, raportowanie i analizę pod kątem wskazanych kryteriów.