Opublikowane przez Kolportera dane wskazują, że w okresie od stycznia do marca 2011 roku osiągnął wyniki na działalności operacyjnej na poziomie 17 mln zł. Wynik finansowy brutto firmy w tym okresie to 15 mln zł, natomiast EBITDA to 22,5 mln zł. Dla porównania – 2010 rok spółka zakończyła z roczną sprzedażą na poziomie 3,4 mld zł, zyskiem brutto ponad 41 mln zł i wskaźnikiem EBITDA na poziomie 72 mln zł.

Mirosław Serwatka, odpowiedzialny za finanse i relacje inwestorskie członek zarządu Kolportera osiągnięty rezultat komentuje w następujący sposób – Przeprowadzone w ubiegłym roku zmiany organizacyjne, czyli konsolidacja w ramach jednego podmiotu spółek Kolporter Dystrybucja Prasy, Kolporter Sieci Handlowe i Kolporter Service, już skutkują znacznie lepszymi w stosunku do 2010 r. wynikami.

Dodatkowo Serwatka prognozuje dalszą poprawę wyników finansowych firmy – W 2011 r. przewidujemy wzrost sprzedaży o około 10 procent. Dynamika wzrostu poszczególnych pozycji wynikowych – EBITDA, zysku operacyjnego brutto i netto – będzie z pewnością jeszcze wyższa. Sprzedaż prasy jest stabilna, wyraźny wzrost widzimy natomiast w obszarze FMCG, usług elektronicznych oraz sprzedaży we własnej sieci detalicznej – mówi Mirosław Serwatka.

Kolporter S.A. jest największym dystrybutorem prasy i jednym z największych dystrybutorów towarów FMCG w naszym kraju. Aktualnie firma jest właścicielem ponad 870 saloników prasowych (w tym blisko 70 salonów premium Top-Press), rozwija również sieć własnych sklepów spożywczych w formacie convenience Dobry Wybór. Jeszcze w tym roku Kolporter planuje debiut giełdowy.