Dodatkowo przedstawiciele firmy powiadomili, iż wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową Wojas S.A. w maju 2011 roku wyniosła 9 764 tysięcy zł i była wyższa o 14,2 % od osiągniętych w maju 2010 roku.

Pozwala to na dobre prognozy na przyszłość, gdyż w pierwszym kwartale tego roku Wojas osiągnął skonsolidowane przychody na poziomie 28,04 mln zł, wobec 24,03 rok wcześniej. Natomiast zysk operacyjny firmy w tym okresie wyniósł 300 tysięcy zł. Zysk operacyjny grupy wyniósł 1,31 mln zł przy 0,60 mln zł w 2010 roku. W ujęciu jednostkowym osiągnęła ona w pierwszym kwartale 1,04 mln zł zysku netto w porównaniu z 1,42 mln zł rok do roku.

W całym 2010 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosłu 129,05 mln zł, co oznacza wzrost o 40,3 procent. Firma zanotowała także prawie 320 procentowy wzrost EBITDA, która wyniosła 9,99 mln zł. Z kolei zysk netto spółki był na poziomie 4,65 mln zł wobec 0,75 mln straty w 2009 roku.
Na koniec 2010 roku firma posiadała 114 sklepów własnych. Zarząd firmy ma w planach otwarcie 15 nowych placówek w tym roku, z których pierwsze już zostały otwarte m.in. w M1 w Zabrzu i w Galerii Słonecznej w Radomiu.

Wojas S.A. jest jednym z największych polskich producentów obuwia.