Centrum Manufaktura w Łodzi

Wniosek złożony przez Mayra Investments dotyczy głównie nowej linii zabudowy oraz wysokości projektowanego budynku, do której miejscy architekci mieli najwięcej zastrzeżeń. „Spółka wnioskuje o przywrócenie historycznej linii zabudowy, historycznych gabarytów Hotelu Victoria, jak również o zaznaczenie na elewacjach historycznych podziałów działek, a także wprowadzenie nowej zabudowy nawiązującej do charakteru takich budynków jak: Hotel Victoria czy kamienice przy ul. Kapucyńskiej” – czytamy w oświadczeniu dewelopera.

Przypomnijmy, że przeszkodą w budowie lubelskiego Pasażu Victoria był brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę domu handlowego, a to zakładał projekt centrum. Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie argumentował wówczas, że realizację uniemożliwiają plany wyburzenia dwóch budynków sąsiadujących z inwestycją, budowa parkingu na ostatnim poziomie galerii oraz wysokość samego obiektu. W praktyce oznaczało to przygotowanie nowej koncepcji budynku.

Projekt centrum handlowo-usługowego Pasaż Victoria zakładał budowę 36 tysięcy metrów kwadratowych, z czego 19 tysięcy miałastanowić powierzchnia handlowa. Projekt przewidywał powstanie zarówno kondygnacji nadziemnej i podziemnej, na której zaplanowano strefę dostaw oraz część handlową. Parter, pierwsze i drugie piętro miały stanowić powierzchnie o charakterze handlowo-usługowym.