Rozwiązanie proponowane przez e-Data Systems opiera się na zasadzie współpracy outsourcingowej. Klient dostarcza bazy danych: konsumenckie – B2C lub/i biznesowe – B2B (w formie elektronicznej lub papierowej, np. kuponów czy ankiet). Następnie operatorzy wprowadzają dane do jednego, bezpiecznego miejsca na platformie internetowej, czyszczą je oraz w razie potrzeby uzupełniają o brakujące elementy (jak kod pocztowy, miasto, płeć itp.), które pozwalają na ich późniejsze grupowanie według różnych kryteriów.

Aplikacja umożliwia także dostęp online do systemu oraz wprowadzonych, wyczyszczonych i uzupełnionych danych – tak, aby klient mógł samodzielnie i zdalnie pracować na tym materiale – dodawać kontakty, tworzyć selekcje, raporty, a także wysyłać mailingi czy drukować etykiety adresowe. Dodatkowo można przeprowadzać szybkie kampanie marketingowe w oparciu o zgromadzone i przetworzone bazy danych.
System pozwala także zabezpieczyć dane, tak aby nie trafiły do osób nieupoważnionych, nie były przetwarzane niezgodnie z ustawą. Aplikacja chroni informacje także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Data Hawk jest przydatna m.in. dla firm, których działania marketingowe opierają się na pozyskiwaniu setek tysięcy kontaktów w celu ich wykorzystania w konkursach i promocjach.