Zadaniem Data Hawk jest zoptymalizowanie procesu pozyskiwania i przetwarzania danych niezbędnych do komunikacji galerii handlowej z klientami. Poza dostępem do danych, zdobywanych takimi kanałami jak formularze www, ankiety i kupony papierowe, system pozwala generować raporty i segmentować bazę na potrzeby bieżących akcji promocyjnych. – Pozwala to przekazywać informacje bardziej dopasowane do odbiorców, co jest ideą direct-marketingu – mówi Wojciech Jachowski, New Business Manager w e-Data Systems.

Jachowski zaznacza, że w przypadku korzystania z usług podwykonawców (mailing, e-mailing, wysyłka nagród) Data Hawk umożliwia uniknąć przesyłania bazy. Natomiast podmioty współpracujące mogą otrzymać kontrolowany dostęp do systemu poprzez udostępnienie loginu i hasła. – Dzięki temu wszystkie ich działania są rejestrowane – zaznacza.

Firma e-Data Systems dedykuje swój produkt również galeriom handlowym. Pierwsza umowa na wdrożenie systemu została już podpisana. Data Hawk wprowadzono do jednej z poznańskich galerii. – Uporządkowaliśmy w niej kwestie zbierania danych osobowych. Dział marketingu ma teraz kontrolowany dostęp do danych ze wszystkich źródeł, które znajdują się na odpowiednio chronionych serwerach. To my zajmujemy się wykonywaniem kopii bezpieczeństwa czy magazynowaniem formularzy w formie papierowej – mówi Wojciech Jachowski. – Istotną częścią naszej działalności jest też manualne wprowadzanie danych. Forma papierowa jest nadal częstą metodą na pozyskiwanie informacji o klientach – dodaje. Wprowadzenie do systemu danych osobowych konsumentów stanowi trudność szczególnie w przypadku większych eventów. – Nasi operatorzy robią to szybciej, a biorąc pod uwagę wszystkie koszty – pewnie też taniej. Formularze, kupony konkursowe czy ankiety trafiają do nas i są dostępne od razu po wprowadzaniu do systemu Data Hawk. W przypadku dłuższych akcji pozwala to na bieżąco monitorować ich przebieg – wyjaśnia Wojciech Jachowski, New Business Manager w e-Data Systems.

Spółka e-Data Systems została utworzona z inicjatywy osób zajmujących się bezpośrednio tworzeniem i obsługą baz danych. Firm działa na zasadzie outsourcingu usług informatycznych związanych z zarządzaniem bazami danych.