Łukasz Tomczak

Jedną z konsekwencji kryzysu gospodarczego było zacieśnienie polityki kredytowej instytucji finansujących. – W pierwszej kolejności, ucierpiały na tym nowe projekty, realizowane i planowane. Obecnie notujemy stopniowe ożywienie na rynku nieruchomości komercyjnych, którego jedną z przyczyn jest liberalizacja polityki finansowania. Banki zrozumiały, że w dłuższej perspektywie takie ograniczenia pozbawiają rynek impulsów wzrostowych, a instytucje finansujące – zysków – tłumaczy Łukasz Tomczak, Marketing Manager z Caelum Development. – Uważam, że zarówno banki, inwestorzy, jak i sieci handlowe bardziej racjonalnie będą podchodzić do konkretnych projektów, co ma swoje pozytywne aspekty – każda nowa inwestycja będzie bardziej przemyślana i skonstruowana w sposób dopasowany do rynku – dodaje.

Deweloperzy patrzą w przyszłość optymistycznie. – Unormowanie się sytuacji, wzmocnienie zaufania pomiędzy partnerami powodują, że w roku 2011 łatwiej, w porównaniu z dwoma poprzednimi latami, pozyskać finansowanie. Banki, mimo łagodzenia polityki kredytowania, nadal wymagają spełnienia wielu warunków, także takich, które determinują rozmowy z najemcami w trakcie komercjalizacji. Z tego względu, należy zauważyć optymistyczny kierunek zmian, niemniej okiem inwestora ideał wciąż przed nami – podkreśla Łukasz Tomczak.

W przypadku Caelum Development, pozyskano finansowanie nowego projektu Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim od BZ WBK, w wysokości 50 mln euro. – Podkreśla to siłę samego projektu, jakim jest Nova Park, ale także jest to pozytywny sygnał w aspekcie finansowania nowych przedsięwzięć – mówi przedstawiciel dewelopera.