Europa Centralna w Gliwicach

Obecnie Atrium posiada w Polsce 18 działających centrów handlowych o wartości rynkowej 677 mln euro (wartość na koniec 2010 roku). Aktywa te obejmują około 295 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni GLA. W 2010 roku wygenerowały 51,7 mln euro dochodu brutto z najmu. W skład portfela Atrium wchodzą m.in. centra handlowe Reduta i Targówek w Warszawie, Galeria Mosty w Płocku, Galeria Biała w Białymstoku oraz Centrum Handlowe Forum w Koszalinie. W grudniu 2009 roku spółka Atrium rozszerzyła swoją obecność w stolicy Polski dzięki zawarciu umowy na nabycie za kwotę w wysokości do 171 mln euro jednego z warszawskich centrów handlowych – Promenada.

Spółka prowadzi obecnie także budowę Centrum Handlowego Felicity w Lublinie o powierzchni najmu brutto. Obiekt zostanie otwarty w 2013 roku. Ponadto firma realizuje drugą fazę Centrum Handlowego Galeria Mosty w Płocku, o powierzchni najmu brutto 7 tysięcy metrów kwadratowych.

Atrium European Real Estate Limited zajmuje się przede wszystkim inwestowaniem w centra handlowe w Europie Środkowej i Wschodniej oraz zarządzaniem nimi i ich rozwojem. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa była właścicielem 153 centrów handlowych o wartości rynkowej 1,5 mld euro, w ośmiu krajach, o łącznej wielkości powierzchni GLA 1,1 mln. Dochód brutto z najmu nieruchomości inwestycyjnych za 2010 rok wyniósł 151 mln euro, a dochód netto z najmu osiągnął 134 mln euro. Spółka skupia swoją działalność głównie w Polsce, Czechach i na Węgrzech, ale jest również obecna w Rosji, Rumunii, na Słowacji, w Łotwie i Turcji.